terça-feira, 19 de junho de 2018

Fretilin Laos Ona Aitonka

PARTILHAR

DILI - Bainhira remata inkontru daruak ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidente Bairu-Pite, Sekertariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten, laiha ona kabide no aitonka atu tonka tun sae.

“Dala barak ona hau hateten, laiha ona aitonka, laiha ona kabide, hau nia kabas para jerasaun foun Fretilin nian neebe hamrik iha hau nia kotuk nee, atu tau ain hamrik hodi hateke dok ba oin, neebe laiha aitonka atu tonka tun sae,” dehan Sekjer Fretilin Mari Alkatiri, ba jornalista sira, hafoin remata inkontru ba daruak ho Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidente, Bairu-Pite, Dili, Tersa, (19/06/2018).

Iha biban nee mos Mari Alkatiri hateten, tama mai kman ona, agora nia sai mos tenke kman ona, signika katak governu foun atu mai ona. Portantu governu foun nee atu mai iha tempu badak nia laran ou lae nee depende ba ema idak idak.

Iha fatin hanesan Prezidente AMP, Xanana Gusmao hateten, ambiente politika fo hanoin ba malu nee diak hela. 

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta, (20/06/2018)

Carme Ximenes | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: