domingo, 22 de janeiro de 2017

Taur Matan Ruak: "Altersaun Lei Pensaun Vitalisi ne mai, hau Veta" - vídeo


Hateten sira kompak sira sei haruka Altersaun Lei Pensaun Vitalisi ne mai, hau Veta. Ami sei koalua. Sira haruka tan mai hau la promulga. Se la promulga sira lori hau ba tribunal. Mandatu mos besik remata ona ne sai sedu tia mos diak hela."

Kolaborasaun:  Lucas Soares iha Facebook

Sem comentários: