quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019

Prezidente Komisaun Europeia nian simu Theresa May iha loron-kinta ne'e


Prezidente Komisaun Europeia, Jean-Claude Juncker, sei simu iha loron-kinta ne'e primeira-ministra británika, Theresa May, anunsia iha loron-kuarta ne'e porta-voz ezekutivu komunitariu nian.

"Ha'u hatene katak imi barak maka ansiozu atu rona konfirmasaun ba loron ne'e, tanba ne'e, rejista: iha loron-kinta, prezidente Junker sei simu primeira-ministra Theresa May iha Berlaymont", deklara Margaritis Schinas iha konferénsia imprensa diária Komisaun Europeia, iha Bruxelas.

Deslokasaun Theresa May nian ba Bruxelas sei sai ba dala uluk dezde parlamentu britaniku aprova, iha loron 29 Janeiru, proposta ida ne'ebé maka divulga substituisaun 'backstop' inskritu iha akordu saida Reinu Unidu nian hosi Uniaun Europeia ho "dispozisaun alternativa", ho objetivu halo ratifikasaun testu ne'e hosi Kámara Komuns.

SAPO TL ho Lusa

Sem comentários: